Корично изображение Книга

College Chemistry with Qualitative Analysis /

Основен автор: Holtzclaw, Henry F.
Други автори: Robinson, William R., Wheatcroft, Carmen.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Lexington D.C.Heath and Co. 1988
Издание: 8th
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QD31.2 .H6 1988