Корично изображение Книга

Assessing computer center effectiveness /

Основен автор: Greenwood, Frank
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, NY Amacom 1977
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5548.2 .G672 1977