Корично изображение Книга

Set theory and its logic.

Основен автор: Quine, W. V.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge : Belknap Press of Harvard University Press , 1969.
Издание: Rev. ed
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QA248 .Q5 1969