Корично изображение Книга

A guide to the formulation of water resources strategy /

Основен автор: Moigne, Le Guy.
Други автори: Subramanian, Ashok.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Washington The World Bank 1994
Серия: World Bank Technical paper : number 263
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD1702 .G85 1994