Корично изображение Книга

Differential and integral calculus /

Основен автор: Courant, Richard, 1888-1972.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Interscience Publishers, Inc. 1948
Издание: 1st. ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QA303 .C845 1948