Корично изображение Книга

A matter of people : co-operative dairying in India and Zimbabwe /

Основен автор: George, Shanti.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Delhi Oxford University Press 1994
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: SF246.C65 G46 1994