Корично изображение Книга

Homotopy theory

Основен автор: Hu, Sze-Tsen 1914-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Academic Press 1959
Серия: Pure and applied mathematics ; 8