Корично изображение Книга

The American communist party. A critical history (1919-1957) /

Основен автор: Jacobson, Julius.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston Beacon Press 1957
Физически характеристики: 593p, 20cm.
ISBN: X15281