Корично изображение Книга

Equal employment issues : race sex discrimination in the United States, Canada, and Britain /

Основен автор: Jain, Harish C.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Holt,Rinehart and Winston
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD4903 .J34 1970