Корично изображение Книга

Introduction to human anatomy /

Основен автор: Francis, Carl, 1901-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Saint Louis The C.V.Mosby Company 1975
Издание: seventh ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QM23.2 .F7 1975