Корично изображение Книга

The living thoughts of Mazzini /

Основен автор: Mazzini, Giuseppe, 1805-1872.
Други автори: Silone, Ignazio, 1900-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London [Eng.] Cassell 1946
Издание: 2nd ed
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DG552.8 .M2918 1946