Корично изображение Книга

Organizational tranzitions:Managing complexx change /

Основен автор: Beckhard, Richard.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Massachusetts Addison-Wesley Company 1987
Издание: 2nd
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD58.8 .B4 1987