Корично изображение Книга

Rameau's nephew : D'Alembert's dream /

Основен автор: Diderot, Denis, 1713-1784.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Penguin Books 1966
Серия: Penguin Classics
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PQ1979.A66 E5 1966