Корично изображение Книга

Dress codes : meaning and messages in American culture /

Основен автор: Rubinstein, Ruth P.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boulder : Westview Press, 1995.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: GT605 .R835 1995