Корично изображение Книга

Television as a cultural force /

Основен автор: Adler, Richard.
Други автори: Cater, Douglass.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Praeger 1976
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Marks Collection PN1992.3.U5 T38 1976