Корично изображение Книга

Power play : Oil in the Middle East /

Основен автор: Mosley, Leonard, 1913-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Random House 1973
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD9576.N36 M65 1973