Корично изображение Книга

The American legal system /

Основен автор: Davidson, Daniel V.
Други автори: Crews, Richard.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Belmont, CA Wadsworth Publishing Company 1987
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: KF386 .D38 1987