Корично изображение Книга

The philosophy of Hume /

Основен автор: Hume, David, 1711-1776.
Други автори: Aikins, Herbert Austin, 1867-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York: H. Holt and Company , 1893.
Серия: Series of modern philosophers
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B1497 1893