Корично изображение Книга

Quality of life in older persons : meaning and measurement /

Основен автор: George, Linda K.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Human Sciences Press 1980
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HQ1061 .G38 1980