Корично изображение Книга

An encyclopedia of American politics /

Основен автор: Mitchell, Edwin Valentine.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Greenwood Press,Publishers 1968
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JK9 .M55 1968