Корично изображение Книга

Effective oral communication for business and the professions /

Основен автор: Applbaum, Ronald L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Chicago Science Research Associates c1982
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5718 .A75 1982