Корично изображение Книга

Models and metaphors; studies in language and philosophy. /

Основен автор: Black, Max, 1909-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1968.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B29 .B54 1968