Корично изображение Книга

IMF programmes in developing countries : design and impact /

Основен автор: Killick, Tony.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Routledge 1995
Серия: Development policy studies
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG3881.5.I58 K54 1995