Корично изображение Книга

The structure of science : problems in the logic of scientific explanation.

Основен автор: Nagel, Ernest, 1901-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Harcourt,Brace & World,Inc. 1961
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Q175 .N22 1961