Корично изображение Книга

Optics /

Основен автор: Rossi, Bruno.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Reading, Mass. : Addison-Wesley Publishing Company,Inc., 1959.
Серия: Addison-Wesley Physics Books
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage QC355 .R68 1959