Корично изображение Книга

The Hellenistic philosophers /

Основен автор: Long, A. A.
Други автори: Sedley, D. N.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1987.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B505 .L66 1987