Корично изображение Книга

Restoring and protecting the world's lakes and reservoirs /

Основен автор: Dinar, Ariel, 1947-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Washington,D.C. The World Bank 1995
Серия: World Bank technical paper Number 289
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD1691 .R47 1995