Корично изображение Книга

From slavery to freedom : a history of Negro Americans /

Основен автор: Franklin, John Hope, 1915-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Alfred A. Knopf , 1967.
Издание: 3rd ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: E185.F825 1967