Корично изображение Книга

Strategic marketing management cases /

Основен автор: Cravens, David W.
Други автори: Lamb, Charles W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Homewood IL : Irwin, 1990.
Издание: 3rd ed.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5415 .C6944 1990