Корично изображение Книга

Comparing nations : concepts, strategies, substance /

Други автори: Dogan, Mattei., Kazancigil, Ali.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford, UK ; Cambridge, Mass., USA : Blackwell, 1994.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JF51 .C622 1994