Корично изображение Книга

Perspectives on organizational communication /

Основен автор: Daniels, Tom D.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Madison : Brown and Benchmark Publishers, 1987.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Marks collection HD30.3 .D33 1987