APA цитиране

Toynbee, A. J. (1950). Greek civilization and charecter: The self-revelation of ancient Greek society. Boston: The Baecon Press.

Чикагска система за цитиране

Toynbee, Arnold Joseph. Greek Civilization and Charecter: The Self-revelation of Ancient Greek Society. Boston: The Baecon Press, 1950.

MLA формат за цитиране

Toynbee, Arnold Joseph. Greek Civilization and Charecter: The Self-revelation of Ancient Greek Society. Boston: The Baecon Press, 1950.

Внимание: Тези цитати може да не са 100% точни.