Корично изображение Книга

Financial markets and institutions /

Основен автор: Madura, Jeff.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Minneapolis/St. Paul : West Pub. Co., c1995.
Издание: 3rd ed.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG173 .M26 1995