Корично изображение Книга

Imperial Russia : a source book, 1700-1917 /

Други автори: Basil Dmytryshyn.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Holt,Rinehart and Winston 1974
Издание: 2nd ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DK3 .D55 1974