Корично изображение Книга

Reaction mechanisms in organic chemistry : elimination reactions /

Основен автор: Hughes, E. D.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Amsterdam Elsevier Publishing Company 1963
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QD476 .R4 1963