Корично изображение Книга

A History of British Trade Unions Since 1889 /

Основен автор: Clegg, H. A.
Други автори: Fox, Alan., Thompson, A. F.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford Clarendon Press 1964
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD6664 .C3864 1964