Корично изображение Книга

Exquisite corpse : writing on buildings /

Основен автор: Sorkin, Michael, 1948-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Basil Blackwell 1994
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: NA682.P67S67 1991