Корично изображение Книга

Immortal,invisible : lesbians and the moving image /

Основен автор: Wilton, Tamsin.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Routledge 1995
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN1995.9.L48 I45 1995