Корично изображение Книга

Dick Gregory's political primer /

Основен автор: Gregory, Dick.
Други автори: McGraw, James.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Harper & Row Publishers 1972
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: E183 .G7 1972