Корично изображение Книга

Strategic issues management : how organizations influence and respond to public interests and policies /

Основен автор: Heath, Robert L. 1941-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Jossey-Bass Publishers 1988
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Marks collection HD59.5 .S76 1988