Корично изображение Книга

Islam inflamed : a Middle East picture /

Основен автор: Morris, James, 1926-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Pantheon Books 1957
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DS44 .M65 1957