Корично изображение Книга

A basic course in sociological statistics /

Основен автор: Zelditch, Morris.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, NY Henry Holt and Company 1959
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HA29 .Z43 1969