Корично изображение Книга

The architecture of America : a social and cultural history /

Основен автор: Burchard, John.
Други автори: Bush-Brown, Albert.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston Little,Brown and Company 1961
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: NA705 .B8 1961