Корично изображение Книга

Isaac and Oedipus : a study in Biblical psychology of the sacrifice of Isaac, the Akedah /

Основен автор: Wellisch, Erich, 1898-1954.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: [London] : Routledge 6 K. Paul , [1954].
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: BS645 .W4 1954