Корично изображение Книга

Strategies of inquiry /

Основен автор: Greenstein, Fred I.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Reading, Massachusetts Addison-Wesley Publishing Company 1975
Серия: Addison-Wesley series in political science, vol. 7
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JA73 .S75 1975