Корично изображение Книга

Scientism and values /

Основен автор: Schoeck, Helmut.
Други автори: Wiggins, James W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton D van Nostrand company 1960
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: H61 .S39 1960