Корично изображение Книга

The nature of managerial work /

Основен автор: Mintzberg, Henry.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Harper & Row Publishers , 1973.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD31 .M457 1973