Корично изображение Книга

The Canterbury Tales /

Основен автор: Chaucer, Geoffrey, d. 1400.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford Oxford University Press 1986
Серия: The World's Classics
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PR1870.A1 W7 1986