Корично изображение Книга

Violence and reason: a book of essays.

Основен автор: Jones, Howard Mumford, 1892-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Antheneum, 1969.
Издание: 1st ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3519.O425 V5 1969