Корично изображение Книга

Profit sharing : does it make a difference?, the productivity and stability effects of employee profit-sharing plans /

Основен автор: Kruse, Douglas L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Kalamazoo W.E.Upjohn Institute for Employment Research 1993
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD2984 .K78 1993